پرسشنامه رهبری اخلاقی

پرسشنامه

نشان دادن رفتار مناسب هنجاری از طریق فعالیت های فردی ‏، ارتباطات بین فردی و ترویج این قبیل رفتارها به پیروان از طریق ارتباطات دوطرفه ‏، تقویت و تصمیم گیری (راهداری شمالی، ۱۳۹۰: ۳۱).
رهبری اخلاقی دارای دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی به شرح ذیل می باشد :
۱- فرد اخلاقی : فردی که دارای صفات برگزیده مانند درستی ‏، صداقت ، عدالت و ….. می باشد و چیزهای درست انجام می دهد ‏. تصمیمات صحیح می گیرد و با دیگران خوب رفتار می کند (مک کان و هالت ، ۲۰۰۹ : ۲۱۳ )
۲- مدیر اخلاقی : تلاش های رهبر برای تاثیر بر رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی زیردستان را در بر می گیرد (براون و تروینو ، ۲۰۰۶ ) .
پرسشنامه رهبری اخلاقی مدیران توسط براون و همکاران (۲۰۰۵) طراحی شده است . پرسشنامه دو بعد فرد اخلاقی ( ۶ گویه ) ، مدیر اخلاقی ( ۴ گویه ) را می سنجد.

طراحی پرسشنامه رهبری اخلاقی

برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است . یکی از رایج‌ترین مقایسه ای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد :
برای هر دو پرسشنامه های رهبری اخلاقی و یادگیری سازمانی طیف لیکرت به صورت زیر می باشد.
شکل کلی : کاملا مخالفم – مخالفم – نظری ندارم – موافقم – کاملا موافقم
امتیاز بندی : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پرسشنامه استاندارد همیار پروژه طراحی پرسشنامه

قیمت : دوهزار و پانصد تومان

همیار پروژه اقدام به جمع آوری و ترجمه انواع پرسشنامه های استاندارد کرده است. شما می توانید با دانلود این پرسشنامه های استاندارد، پژوهش خود را با کیفیت و قابلیت اتکا بالا انجام دهید. پرسشنامه های ارائه شده در سایت همیار پروژه به صورت فایل ورد (word) می باشند و قابلیت ویرایش دارند.

توجه مهم: خرید از همیارپروژه کاملا امن و مطمئن انجام می شود . تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد. همیار پروژه متصل به درگاه شاپرک بانک مرکزی است و پرداخت با تمامی کارت های بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.

همیار پروژه