ماه: اکتبر 2020

پرسشنامه رهبری اخلاقی

نشان دادن رفتار مناسب هنجاری از طریق فعالیت های فردی ‏، ارتباطات بین فردی و ترویج این قبیل رفتارها به پیروان از طریق ارتباطات دوطرفه ‏، تقویت و تصمیم گیری (راهداری شمالی، ۱۳۹۰: ۳۱). رهبری اخلاقی دارای دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی به شرح ذیل می باشد : ۱- فرد اخلاقی : فردی […]

پرسشنامه انتظارات مشتری و ادراکات مشتری

توضیحات هدف : پرسشنامه انتظارات مشتری و ادراکات مشتری به منظور تحلیل شکاف میان ادراک و انتظارات مشتریان از خدمات شرکت­ های بیمه طراحی گردیده است. توضیحات : پرسشنامه انتظارات مشتری و ادراکات مشتری، دارای ابعاد ملموس بودن، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تعهد و همدلی می ­باشد و براساس مقیاس پنج گزینه ­ای در دو فرمت […]

مراحل بیان مساله در پایان نامه

مراحل بیان مساله در پایان نامه از آن حیث مهم است که بیان مسئله بخشی از پروپزال است که قبل از هرچیز پژوهشگر را قانع میکند که چرا باید چنین تحقیقی انجام دهد و در واقع فلسفه وجودی موضوع تحقیق را تشریح میکند. همچنین در تبیین اهداف و روش پژوهش نقش مهمی ایفا میکند. پژوهشگر […]

آموزش بیان مساله

تعریف بیان مساله بیان مساله، ظریف‌ ترین، حساس‌ترین و مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش و اولین بخش محتوایی پروپوزال است و تاثیر تعیین کننده ای در ارزشیابی پروپوزال دارد و کیفیت بیان مساله، نشان دهنده میزان آشنایی محقق با موضوع تحقیق است. بنابراین آموزش بیان مساله یکی از مهم ترین اقداماتی است که پژوهشگر باید […]

دانلود پرسشنامه حل مساله هپنر

پرسشنامه حل مساله هپنر و کراسکوف (۱۹۸۷) شامل یک رشته پاسخ‌های رفتاری، شناختی و عاطفی می باشد که به منظور سازگاری با چالش‌های دروی و بیرونی را ابزار گردیده اند. هپنر(۱۹۸۸) وجود سه ساختار را در فرآیند حل مساله مطرح ساخته است عبارتند از: احساس کفایت در حل مساله کنترل شخصی بر هیجآن‌ها و رفتارها […]

دانلود پرسشنامه رویکردهای یاددهی-یادگیری

منظور از الگو، ساختاری از نمادها و قواعدی است که مجموعه ای از عناصر مرتبط را در ساختار یا فرایندهای موجود کنار هم جای دهد. به عبارت دیگر الگو، شیء یا فرایندی است که برخی زوایای واقعیت را از طریق یک بازنمایی ساده برجسته میکند. پرسشنامه رویکردهای یاددهی-یادگیری با رویکرد مفهومی ارائه شده است. در […]

داده نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵

جهت تعیین میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و نیز پرداخت بدهی های کوتاه مدت، نسبت نقدینگی (Liquidity ratio) مورد استفاده قرار می گیرد، که از فاکتورهای مالی می باشد. نسبت نقدینگی بالا نشان دهنده این است که حاشیه امنیت شرکت بیشتر است و از پس بدهی های کوتاه مدتش بر می آید. اما این […]

ترجمه مقاله شناسایی و طبقه بندی خطاهای هادی باز در خط انتقال موازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

Detection and Classification of One Conductor Open Faults in Parallel Transmission Line using Artificial Neural Network Abstract – This paper presents an artificial neural network based protection scheme for detection and classification of one conductor open faults in parallel transmission line. A 220 kV double circuit transmission line of 100 km length has been simulated […]

دانلود پرسشنامه انسجام خانواده

پرسشنامه فوق بر اساس مبانی نظری انسجام خانواده طراحی شده است. پرسشنامه با الهام از مدل ترکیبی اولسون (۱۹۹۹) و به وسیله ی رضویه و سامانی (۱۳۷۹)، ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق آن می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد و همبستگی بین افراد خانواده راکه مهمترین […]