وب سایت همیار پروژه حاصل تلاش یک تیم متخصص و با سابقه در زمینه علوم داده و تجزیه و تحلیل آن است که سعی می کند تحلیل ها را با نهایت کیفیت به مشتریان  ارائه نماید. ارائه  آموزش ها و خدمات تخصصی تحلیل آماری بیانگر شعار گروه مبنی بر "پژوهش به همراه آموزش" می باشد.