دانلود پرسشنامه حل مساله هپنر

پرسشنامه

پرسشنامه حل مساله هپنر و کراسکوف (۱۹۸۷) شامل یک رشته پاسخ‌های رفتاری، شناختی و عاطفی می باشد که به منظور سازگاری با چالش‌های دروی و بیرونی را ابزار گردیده اند. هپنر(۱۹۸۸) وجود سه ساختار را در فرآیند حل مساله مطرح ساخته است عبارتند از: احساس کفایت در حل مساله کنترل شخصی بر هیجآن‌ها و رفتارها و سبک‌های گرایشی – اجتنابی. در این زمینه نیز شواهد پژوهشی و نظری گوناگونی درباره متغییرهای فراشناختی به ویژه ارزیابی خود به عنوان یک متغییر موثر در حل مساله ارائه گردیده است.

پرسشنامه حل مساله توسط هپنر و کراسکوف(۱۹۸۲) برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مساله شان ۳۵ ماده دارد که برای اندازه گیری چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی و تهیه شده است.

پرسشنامه حل مساله هپنر برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای ۳ زیر مقیاس مجزا است:

اعتماد به حل مسائل PSC با ۱۱ عبارت، سبک گرایش – اجتناب AA با ۱۶ عبارت، کنترل شخصی PC با ۵ عبارت.

[parspalpaiddownloads id=”7″]

همیار پروژه اقدام به جمع آوری و ترجمه انواع پرسشنامه های استاندارد کرده است. شما می توانید با دانلود این پرسشنامه های استاندارد، پژوهش خود را با کیفیت و قابلیت اتکا بالا انجام دهید. پرسشنامه های ارائه شده در سایت همیار پروژه به صورت فایل ورد (word) می باشند و قابلیت ویرایش دارند.

توجه مهم: خرید از همیارپروژه کاملا امن و مطمئن انجام می شود . تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد. همیار پروژه متصل به درگاه شاپرک بانک مرکزی است و پرداخت با تمامی کارت های بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.