برچسب: مقاله نویسی

جزوه مقاله نویسی (علمی-پژوهشی)

نام درس : جزوه روش تحقیق پیشرفته موضوع: کارگاه مقاله نویسی (علمی-پژوهشی) تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) مقطع: کارشناسی ارشد ویرایش: نسخه شماره ۳ مورخ زمستان ۱۳۹۵ مقاله نویسی (علمی-پژوهشی) جزوه مقاله نویسی به نگارش مقاله های علمی و پژوهشی در سال های اخیر که شدت مورد […]

مقاله نویسی

در این مطلب سعی کردیم مقاله نویسی را هر چه آسان تر و کامل تر در اختیار پژوهشگران قرار دهیم در ابتدا باید انواع مقاله را بشناسیم. مقاله علمی پژوهشی این نوع مقاله، نتیجه پژوهشی جدید است که خود مولف انجام داده است. این نوع مقالات معمولات سه نوع ساختار دارند: یا طرحی کاملا نو […]