برچسب: آموزش بیان مساله

آموزش بیان مساله

تعریف بیان مساله بیان مساله، ظریف‌ ترین، حساس‌ترین و مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش و اولین بخش محتوایی پروپوزال است و تاثیر تعیین کننده ای در ارزشیابی پروپوزال دارد و کیفیت بیان مساله، نشان دهنده میزان آشنایی محقق با موضوع تحقیق است. بنابراین آموزش بیان مساله یکی از مهم ترین اقداماتی است که پژوهشگر باید […]