پرسشنامه انتظارات مشتری و ادراکات مشتری

پرسشنامه

توضیحات

هدف : پرسشنامه انتظارات مشتری و ادراکات مشتری به منظور تحلیل شکاف میان ادراک و انتظارات مشتریان از خدمات شرکت­ های بیمه طراحی گردیده است.

توضیحات : پرسشنامه انتظارات مشتری و ادراکات مشتری، دارای ابعاد ملموس بودن، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تعهد و همدلی می ­باشد و براساس مقیاس پنج گزینه ­ای در دو فرمت انتظارات و ادراک مشتریان از خدمات شرکت های بیمه تنظیم شده است.

روایی و پایایی

باغبانی و همکاران (۱۳۹۷)، ضریب پایایی آزمون را برای تک تک عوامل و کل پرسشنامه بالای ۷/۰ گزارش کردند. همچنین آن­ ها از طریق روایی سازه و روایی همگرا روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند.

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از کاملا مخالفم (۱) تا کاملا موافقم (۵) تنظیم شده است.

مدل مفهومی پرسشنامه ادراک و انتظارات مشتریان | همیار پروژه

پرسشنامه استاندارد همیار پروژه طراحی پرسشنامه

قیمت : دوهزار و پانصد تومان

[parspalpaiddownloads id=”8″]

همیار پروژه اقدام به جمع آوری و ترجمه انواع پرسشنامه های استاندارد کرده است. شما می توانید با دانلود این پرسشنامه های استاندارد، پژوهش خود را با کیفیت و قابلیت اتکا بالا انجام دهید. پرسشنامه های ارائه شده در سایت همیار پروژه به صورت فایل ورد (word) می باشند و قابلیت ویرایش دارند.

توجه مهم: خرید از همیارپروژه کاملا امن و مطمئن انجام می شود . تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد. همیار پروژه متصل به درگاه شاپرک بانک مرکزی است و پرداخت با تمامی کارت های بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.

همیار پروژه