وب سایت همیار پروژه حاصل تلاش یک تیم متخصص و با سابقه در زمینه علوم داده و تجزیه و تحلیل آماری آن است که سعی می کند تحلیل ها را با نهایت کیفیت به پژوهشگران و دانشجویان ارائه نماید. ارائه  آموزش ها و خدمات تخصصی تحلیل آماری بیانگر شعار گروه مبنی بر پژوهش به همراه آموزش می باشد.