پرسشنامه

هر پژوهشی نیاز به یک ابزار تحقیق دارد؛ استفاده از پرسشنامه استاندارد یکی از ابزارهای تحقیقاتی پژوهش است، که علاوه بر هزینه کمتر نسبت به دیگر روش ها، سریع و کاربردی است.

ابزار گردآوری اطلاعات

برای اینکه یک کار پژوهشی همانند پایان نامه یا رساله ارزش علمی پیدا کند، محقق باید علاوه بر استفاده از منابع مختلف برای بدست آوردن اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق خود، به تحقیق و بررسی موضوع نیز بپردازد. برای این کار ابزار های مختلفی وجود دارد که محقق بسته به موضوع و هدف پژوهش باید از یکی از آن­ها استفاده کند.

یکی از اصلی ترین قسمت های هر کار پژوهشی، گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزارهای گردآوری داده ها است. ابزار گردآوری داده یا ابزار پژوهش به هر نوع وسیله یا ابزاری گفته می‌شود؛ که برای سنجش یک متغیر یا یک ویژگی، یا برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به پرسش پژوهش بکار گرفته می‌شود.

انتخاب دقیق ابزار برای گردآوری داده‌ می‌تواند پژوهشگر را به اهدافش برساند و در وقت او صرفه‌جویی کند. با انتخاب شیوه مناسب از سوگیری در تحقیق خود پیشگیری می کنید. چنانچه جمع آوری اطلاعات به شکل منظم و صحیحی صورت گیرد، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از کار نیز با دقت و صحت بیشتری انجام خواهد شد.

انواع ابزارهای گردآوری داده به دو دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: ابزارهایی که بیشتر در پژوهش‌های کمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ابزارهایی که بیشتر در پژوهش‌های کیفی استفاده می‌شوند. اگرچه، باید توجه داشت که ممکن است هرکدام از ابزارهایی که در ادامه توضیح داده خواهند شد، بسته به کارآیی آنها، در هر دو رویکرد کمی و کیفی مورد استفاده قرار بگیرند. به این جهت، دسته‌بندی آنها در دو بخش متمایز قدری دشوار است.

انواع پرسشنامه

دونوع پرسشنامه وجود دارد. پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد.

اعتبارسنجی پرسش نامه استاندارد

روایی و پایایی در پرسش نامه های استاندارد، مورد آزمایش قرار گرفته است. یعنی این پرسش نامه ها قبلا درمنابعی مانند پایان نامه ها، مقاله های علمی پژوهشی و مروری یا در کتاب های آماری و پژوهشی استفاده شده است.بنابراین این پرسشنامه ها پشتوانه علمی و نظری معتبری دارند. روش اجرا و نمره گذاری مشخص و روش تفسیر مشخصی نیز دارند.

یکی از مشکلات  محققان در طراحی پرسش نامه ها، متن مقدمه ابتدای پرسشنامه استاندارد است. که با استفاده از نمونه های استاندارد میتوان به این موضوع کمک کرد. پرسشنامه ها دارای مطالبی هستند که برای اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل و ویژگی های مورد نیاز، تهیه و تدوین می شوند. با استفاده از پرسش های استاندارد سریع تر به جواب خواهید رسید و امکان خطا تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

پرسشنامه | پرسشنامه استاندارد | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه رایگان | همیار پروژه

همیار پروژه امکان دانلود پرسش نامه استاندارد دارای روایی و پایایی را برای اراِئه پژوهشی با کیفیت در اختیار پژوهشگران قرار داده است . در این بخش امکان دانلود پرسشنامه های استاندارد معتبربا فرمت word  را برای شما فراهم کرده است.